2021 – Congresmiddag Groen Gezondheidsonderwijs

Op 10 december 2021 hebben wij het eerste congres over duurzaamheid in gezondheidsonderwijs georganiseerd. Hieronder daarover meer informatie.

Terugkijken kan hier

 “Klimaat verandering en milieuverontreiniging stellen de gezondheidszorg voor serieuze en acute uitdagingen. Op het terrein van onderwijs en opleiding moet er nog veel gebeuren en dat steun ik van harte! Daarom beveel ik deze conferentie aan bij een ieder die academisch onderwijs en duurzame zorg een warm hart toedraagt”
Cathy van Beek, kwartiermaker Duurzame Zorg in opdracht van het Ministerie van VWS, ambassadeur MVO Nederland

Voor wie: studenten en docenten in gezondheidsonderwijs (hierbij kan worden gedacht aan geneeskunde en verpleegkunde, maar ook aan biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen, tandheelkunde etc.)

Wat: Klimaatverandering en milieuvervuiling zijn het grootste gezondheidsprobleem van de 21e eeuw. Het is dan ook van urgent belang om dit thema op te nemen in de  curricula van de academische gezondheids- en zorgopleidingen. 

GREENER nodigt u daarom van harte uit voor een congresmiddag over de inbedding van klimaatverandering en milieuvervuiling in het zorgonderwijs. Deze inspirerende middag zal online plaatsvinden op vrijdag 10 december tussen 13:00 en 17:00u. Het congres wordt ingeleid door Sir prof. dr. Andy Haines, van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hierop volgen concrete onderwijsadviezen en interactieve workshops om (samen) aan de slag te gaan met de implementatie van klimaatverandering, milieuverontreiniging, verlies aan biodiversiteit, en verduurzaming van de zorg in hun respectievelijke onderwijsplannen.

Achtergrond

Klimaatverandering is in 2009 door The Lancet uitgeroepen tot het grootste gezondheidsprobleem van onze eeuw. In 2018 vertaalde the Lancet Countdown een voor Nederland gericht advies: ‘Neem de gezondheidsgevolgen van klimaatverandering op in het geneeskunde-onderwijs . Ook geneeskundestudenten onderstrepen dit: 72% van hen meent dat de gezondheidseffecten van klimaatverandering in het curriculum meer aandacht verdienen, blijkt uit een recent rapport van De Geneeskundestudent. Het medisch onderwijs loopt wereldwijd achter, daar slechts 15% van de geneeskunde-faculteiten toekomstig zorgprofessionals opleiden in de gezondheidsaspecten van klimaatverandering en milieuverontreiniging. Ook medische (gerelateerde) universitaire opleidingen in Nederland doen dit niet tot nauwelijks. 

Doel congres

De congresmiddag beoogt als eerste landelijke bijeenkomst onderwijsgevers en nemers te verbinden en ideeën en expertise uit te wisselen ten aanzien van groen onderwijs. Dit is uniek! Onder jonge en toekomstig gezondheidsprofessionals bestaat immers een grote en toenemende behoefte om onderwijs te ontvangen ten aanzien van klimaat, milieu en gezondheid. Dit komt echter nauwelijks aan bod komt in huidige curricula en voor onderwijsinstellingen is het nieuw en groot onderwerp, waarvan niet direct duidelijk is, waar te starten en hoe het onderwerp te implementeren en integreren in de toch al zo volle curricula. Met deze bijeenkomst willen we het landelijke gesprek hierover starten. We hopen dat op het congres alle universiteiten vertegenwoordigd zijn, zowel door onderwijsgevers (dus docenten, onderwijsmakers, opleidingsdirecteuren, decanen) als ontvangers (studenten, jonge professionals).

Programma

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag